Atebion - Gêm Bwrdd 3 - De

Bydd yr ymarfer hwn yn addas ar ôl Uned 14 Cwrs Mynediad CBAC.

Ar hyn o bryd, dim ond fersiwn y De sydd ar gael.  Dyn ni wrthi'n ceisio dod o hyd i fersiwn y Gogledd.

Cliciwch y ddolen Atebion - Gem Bwrdd 3_YL(M).pdf i weld y ffeil.