Codi Ysgol Gymraeg - De

Bydd yr ymarfer hwn yn addas ar ôl Uned 10 Cwrs Mynediad CBAC er y bydd angen esbonio rhai geiriau ac ymadroddion wrth fynd trwy’r ymarfer. O newid y cwestiynau mae modd cynnig y gweithgaredd ar unrhyw lefel – fel adolygu cyffredinol neu ymarfer ar gyfer math arbennig o batrwm.

Byddai modd defnyddio’r ymarfer hwn mewn noson CYD neu noson gymdeithasol.

Cliciwch y ddolen Codi Ysgol Gymraeg YL(M).pdf i weld y ffeil.