Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's 'Fast Track' Entry Level course. Lots of flashcards and other revision tools for students at this level. Cwrs Sylfaenol Ceredigion (Ceredigion Basic Course) is the name of the course book (Units 1 to 29).

Adnoddau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn Cwrs Mynediad Dwys Prifysgol Aberystwyth. Llawer o fflachgardiau ac offer adolygu eraill ar gyfer dysgwyr ar y lefel 'ma. Cwrs Sylfaenol Ceredigion yw enw'r cwrslyfr, (Unedau 1 i 29).

Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's 'Fast Track' Foundation Level course. Lots of flashcards and other revision tools for students at this level. Cwrs Sylfaenol Ceredigion (Ceredigion Bascic Course) is the name of the course book (Units 30-63).

Adnoddau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Sylfaen Dwys Prifysgol Aberystwyth. Llawer o fflachgardiau ac offer adolygu eraill ar gyfer dysgwyr ar y lefel 'ma. Cwrs Sylfaenol Ceredigion yw enw'r cwrslyfr (Unedau 30-63).

Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Canolradd Dwys Prifysgol Aberystwyth. Cwrs Pellach yw enw'r cwrslyfr a ddilynir.

Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's Intensive Intermediate Level course. Cwrs Pellach is the name of the course book.

Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Uwch: i Rhan 1 a 2 Prifysgol Aberystwyth. Cwrs Uwch Ceredigion yw enw'r cwrslyfr. Mae ffeiliau sain i gefnogi'r cwrs 'ma, ac mae fflachgardiau helpu i ddysgu geirfa pob uned. Mwynhewch!

Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's Advanced: i Part 1 & 2 course. Cwrs Uwch Ceredigion is the name of the course book.

Adnoddau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Uwch: ii Rhan 1 a 2 Dwys Prifysgol Aberystwyth. Cwrs Meistroli yw enw'r cwrslyfr. Mae ffeiliau sain i gefnogi'r cwrs 'ma, ac mae fflachgardiau helpu i ddysgu geirfa pob uned, gyda mwy o gardiau i helpu adolygu geirfa pob 5 uned. Mwynhewch!

Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's Advanced: ii Part 1 & 2 Intensive course. Cwrs Meistroli is the name of the course book.

Adnoddau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Cymraeg Graenus 1 Prifysgol Aberystwyth. Gloywi Cymraeg yw enw'r cwrslyfr. Lluniwyd y modiwl hwn i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith at ddibenion academaidd.

Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's Welsh Proficiency 1 course. Gloywi Cymraeg is the name of the course book.

Adnoddau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer myfyrwyr ar gwrs Cymraeg Proffesiynol 1 Prifysgol Aberystwyth. Cymraeg Graenus 1 yw enw'r cwrslyfr. Lluniwyd y modiwl hwn i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith i'w defnyddio ym myd busnes ac yn broffesiynol.

Resources and interactive activities for students following Aberystwyth University's Professionnal Welsh Course - Part 1. Cymraeg Proffesiynol 1 is the name of the course book.